Overheid investeert 100 miljoen euro in de kustwacht

Ook wordt financieel stevig ingezet op nieuwe schepen, vliegtuigen en helikopters. Varend en vliegend materieel wordt via een leaseconstructie afgenomen van de Rijksrederij en commerciële partijen.

Het Kustwachtcentrum heeft ook groen licht om het aantal medewerkers met de helft uit te breiden tot ruim zeventig.

De forse investeringen zijn volgens directeur Ronald Blok van Kustwacht Nederland nodig om de veiligheid op het Nederlandse deel van de Noordzee blijvend te waarborgen.

Vanuit Den Helder worden niet alle reddingsacties op zee in goede banen geleid. Ook wordt met diensten als politie, marechaussee, douane en Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gecontroleerd op onder meer illegale visserij, milieu- delicten en smokkel op zee.

In de Toekomstvisie 2020 is aangegeven dat het takenpakket op de Noordzee steeds groter, ingewikkelder en internationaler van opzet wordt.

Aanleg van megawindparken op zee beperkt de manoeuvreerruimte voor steeds grotere containerschepen. Door de Brexit komt de Europese buitengrens op de Noordzee te liggen. Dat legt een zwaarder beslag op grensbewaking, aldus Blok.

Leave a Reply